SISTEME DE VOT

VALORI

cod filosofic profund internalizat care servește drept ghid pentru stabilirea obiectivelor, adoptarea deciziilor, soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII

enunțarea conduitelor așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE ORGANIZAȚIE

ansamblu de valori, principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Înainte de a intra în detalii despre diversele metode de vot electronic, trebuie stabilită terminologia necesară. Acest lucru este necesar pentru ca majoritatea oamenilor folosesc termenul de vot electronic drept un termen generic pentru multiplele modalități de vot care au în componență diverse componente electronice. În realitate, pot fi identificate patru modalități principale de vot care au în componența lor cel puțin o etapa care este executată pe cale electronică. În practică, pot fi întâlnite multiple variații ale fiecăreia dintre aceste patru modalități principale, dar fără a ne pierde în detalii, acestea patru sunt:Numărare electronică,Mașini de vot electronice care funcționează cu hârtie,Mașini de vot electronice cu înregistrare directă,Vot la distanța online/pe Internet.

TOP